Details
Impressum

Kontrola jakości

Kompleksowe zarządzanie jakością według najnowszych standardów gwarantuje najwyższą jakość produktów.

Przeprowadzane są zarówno wstępne losowe kontrole, kontrole odbiorcze, wstępne zatwierdzenia próbek, kontrole w trakcie procesu produkcji, a nawet, w razie potrzeby – kontrole końcowe. W celu optymalizacji kosztów, wdrożono program samodzielnej kontroli operatora (OSI), minimalizując w/w kontrole. W razie potrzeby oraz szczególnych wymagań przeprowadza się dodatkowe kontrole dla wsparcia programu OSI.

Uszkodzenia i defekty materiałów odlewanych są wykrywane podczas oględzin na wszystkich etapach produkcji, co pozwala na oddzielenie wadliwych elementów w procesie produkcyjnym i wycofanie ich z dalszego użytku.

Za uszkodzenia uważa się rysy, skazy lub pęknięcia materiału, które mogą powstać na przykład w trakcie obsługi procesu produkcyjnego lub transportu wewnętrznego.

Defekty powierzchniowe materiałów odlewniczych, takie jak porowatość powierzchni, jamy usadowe, ubytki (dziury) i niedobory materiału spowodowane niewystarczającym wypełnieniem formy lub kształtowaniem mogą wystąpić podczas odlewania lub chłodzenia. Dopuszczalna ilość uszkodzeń lub defektów powierzchniowych produktów jest bardzo niska.

Poza standardowym analogowym i cyfrowym wyposażeniem kontrolno-pomiarowym (cyfrowe przenoszenie pomierzonych wartości > SPC /statystycznej kontroli procesu/), Zapewnienie Jakości [Quality Assurance] ma dostęp do innych urządzeń i wyposażenia wykorzystywanego do dokonywania dalszych kontroli.