Details
Impressum

Ocena reklamacji

 • Zanieczyszczona powierzchnia styczna

  Zanieczyszczona powierzchnia styczna
  Objawy:
  • Powierzchnia styku jest zanieczyszczona / tłusta od zastosowanej pasty / smaru
  Przyczyna:
  • Powierzchnia styczna piasty nie została odpowiednio oczyszczona
  • Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji montażu
   • Tarcze/bębny hamulcowe powinny być montowane na suchą i czystą powierzchnię
  Efekt:
  • Smar / pasta związały się w cząstki stałe pomiędzy tarczą hamulcową / bębnem a piastą koła
  • Odpowiednie przyleganie nie jest możliwe
   • Tarcza / bęben jest zamontowany "krzywo" - wraz z przebiegiem wzra sta odchylenie tarczy / bębna od płaszczyzny
   • Bicie osiowe spowodowane błędnym montażem można sprawdzić na pojeździe przy użyciu czujnika zegarowego / miernika magnetycznego
  • Drgania kierownicy wyczuwalne po ok 1500 -5000 km
 • Korozja lub punkty ciśnieniowe na płaszczyźnie styku

  Korozja lub punkty ciśnieniowe na płaszczyźnie styku
  Objawy:
  • Na powierzchni stycznej widoczne ślady korozji oraz punkty ciśnieniowych
  Przyczyna:
  • Powierzchnia styczna piasty nie została odpowiednio oczyszczona
  • Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji montażu
   • Tarcze/bębny hamulcowe powinny być montowane na suchą i czystą powierzchnię
  Efekt:
  • Cząstki brudu / rdzy pomiędzy tarczą hamulcową / bębnem a piastą koła
  • Odpowiednie przyleganie nie jest możliwe
   • Tarcza / bęben jest zamontowany "krzywo" - wraz z przebiegiem wzrasta odchylenie tarczy / bębna od płaszczyzny
   • Bicie osiowe spowodowane błędnym montażem można sprawdzić na pojeździe przy użyciu czujnika zegarowego / miernika magnetycznego
  • Drgania kierownicy wyczuwalne po ok 1500 -5000 km
 • Moment obrotowy i kolejność dokręcania

  Moment obrotowy i kolejność dokręcania
  Objawy:
  • Powierzchnia styku jest pęknięta w okolicach otworów mocowania
  Przyczyna:
  • Śruby kół / nakrętki kół zostały dokręcone ze zbyt dużym momentem obrotowym i/lub w niewłaściwej kolejności
  • Niezastosowanie się do instrukcji producenta pojazdu
  • Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji montażu
  Efekt:
  • Odpowiednie przyleganie nie jest możliwe
   • Tarcza hamulcowa / bęben hamulcowy jest zamontowany "krzywo" i działa niepoprawnie natychmiast po montażu
   • Bicie osiowe spowodowane błędnym montażem można sprawdzić na pojeździe przy użyciu czujnika zegarowego / miernika magnetycznego
  • Deformacja powierzchni ciernej (nawet jeżeli pęknięcia są niewidoczne!)
 • "Bicie" piasty koła

  Objawy:
  • Asymetryczne zużucie powierzchni ciernej.
  • Niebiesko- czarne punkty na tarczy.
  Przyczyna:
  • Tarcza i klocki hamulcowe nie pracują w jednej płaszczyźnie
  • Piasta nie jest zamontowana prosto w stosunku do zacisku
   • Bicie osiowe spowodowane błędnym montażem można sprawdzić na pojeździe przy użyciu czujnika zegarowego / miernika magnetycznego
  Efekt:
  • Wibracje pedału hamulca
  • Drgania kierownicy
  • Osłabienie siły hamowania
  • Limit zużycia tarczy osiągnięty przedwcześnie
 • Faza docierania

  Faza docierania
  Objawy:
  • Powierzchnia cierna i/lub piasta koła wykazują tzw. kolory wyżarzania (od złamanej bieli po szary)
  Przyczyna:
  • Zbyt krótkie docieranie
  • Gwałtowne hamowanie podczas fazy docierania
  • Zastosowanie nieodpowiednich klocków hamulcowych
   (zły współczynnik tarcia, skład, jakość)
  Efekt:
  • Wibracje pedału hamulca
  • Drgania kierownicy
  • Osłabienie siły hamowania
  • Z powodu przeciążenia termicznego:
   • nastąpiła zmiana struktury materiału
   • nastąpiła zmiana właściwości mechanicznych
 • Intensive Nutzung

  Intensive Nutzung
  Objawy:
  • Die Bremsflächenseiten weisen blau-schwarze Hitzeflecken, die so genannten „Hotspots“, auf
  • Überwiegend im mittleren Bereich des Reibringes haben sich aus netzartig strukturierten Haarrissen größere, radial ausgerichtete Hitzerisse gebildet.
  Przyczyna:
  • Einfahrphase zu kurz
  • Durchführen von Gewalt- / Schockbremsungen während der Einfahrphase
  • Einsatz falscher Beläge (Reibwert, Zusammensetzung, Qualität)
  • Individuelles Fahrverhalten
  Efekt:
  • Pulsierendes Bremspedal
  • Schlagen im Lenkrad
  • Verminderte Bremswirkung
  • Durch thermische und / oder mechanische Überbeanspruchung glüht die Bremsscheibe aus, kommt es zu Gefügeveränderungen und / oder Änderung der mechanischen Kennwerte des Gusswerkstoffes, kann / können die Bremsfläche / Bremsflächenseiten durchreißen
 • Limit zużycia

  Limit zużycia
  Objawy:
  • Powierzchnia cierna jest nadmiernie zużyta; istnieje wyraźna różnica w grubości pomiędzy powierzchnią kontaktową klocków i grubości pierwotnej powierzchni tarcia.
  Przyczyna:
  • Widocznie znaczne niedobory poniżej zalecanej granicy zużycia
  • Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji montażu.
   • limit zużycia jest wybity na zewnętrznej średnicy tarczy lub na jej piaście
  Efekt:
  • Drgania kierownicy
  • Osłabienie siły hamowania
   • "długi" skok pedału hamulca
  • Z powodu termicznego i/lub mechanicznego przeciążenia
   • Tarcza hamulcowa się przegrzewa
   • Nastąpiła zmiany strukturalne, zmiany właściwości mechanicznych odlewu
  • Pierścieńcierny może oderwać sie od piasty
   • Friction ring can break away from
 • Przeciążenie termiczne / przegrzanie

  Przeciążenie termiczne / przegrzanie
  Objawy:
  • Na powierzni ciercej widoczne niebiesko-czarne przebarwienia - tzw. gorące punkty. Włoskowate pęknięcia siatkowe przekształciły się w większe promieniowe pęknięcia cieplne
  Przyczyna:
  • Przeciążenie termiczne
  • Indywidualne użytkowanie pojazdu
  Efekt:
  • Wibracje pedału hamulca
  • Drgania kierownicy
  • Osłabienie siły hamowania
  • Hałas podczas hamowania (buczenie, tarcie)
  • Z powodu przeciążenia termicznego i/lub mechanicznego:
   • Nastąpiła zmiana struktury materiału
   • Nastąpiła zmiana właściwości mechanicznych
   • Powierzchnia cierna klocków natrafia na pęknięcia na powierzchni ciernej tarczy
 • Periods of non-use

  Periods of non-use
  Objawy:
  • On the braking area there are layers of corrosion, some of them thick, peeling off the friction ring.
  Przyczyna:
  • The vehicle concerned was not in use for a relatively long period (garaged vehicle / stored vehicle)
  • The vehicle concerned was not used for relatively long periods after being driven in damp / wet conditions (water damage)
  Efekt:
  • Brake pedal vibration / judder
  • Steering wheel wobble / shimmy
  • Brake fade: Brake pedal becomes "hard"
  • Noise generation (humming, droning, grating)
  • When started up again the friction ring and pads are badly damaged by the extremely hard scale particles becoming detached
  • Fragments of disc and pad material are torn out
 • Applied parking brake

  Applied parking brake
  Objawy:
  • The brake disc has radial cracks in the area of the parking brake diameter (hand brake), some of which continue across the thermal insulation channel into the braking area
  • The parking brake area diameter (hand brake), groove for thermal insulation and braking area are exhibiting the so-called annealing colors
  Przyczyna:
  • The vehicle was driven with the parking brake on (applied) for a relatively long period and then also stopped with the parking brake applied
  • The mechanics of the parking brake and / or the cables are sluggish or not serviceable
  Efekt:
  • Due to thermal and / or mechanical overload:
   the brake disc anneals and / or there is structural transformation, alteration of the mechanical properties of the cast material and / or friction surface / brake friction faces and hub can crack through
  • Acute noise generation (humming, droning, knocking) when braking
  • Acute noise generation (grinding, rubbing, rattling) when applying the parking brake
 • Przeszklone klocki hamulcowe /powierzchnia cierna tarczy

  Przeszklone klocki hamulcowe /powierzchnia cierna tarczy
  Objawy:
  • Cząstki materiału ciernego "wtopiły" się w powierzchnię tarczy
  • Błyszcząca poświata na powierzchni ciernej
  Przyczyna:
  • Wątpliwej jakości klocki hamulcowe
   • Spójność czynnika wiążacego, smarującego i wypełniacza
   • Niejednorodność materiały ciernego
    (nierównomierne rozmieszczenie podłoża ściernego)
  • Nagłe schłodzenie gorącej tarczy hamulcowej
   • Łuszczenie się cząstek z pierścienia ciernego
   • Stosunkowo często występuje przy nowych tarczach, które są w niedostatecznym stopniu dotarte
  Efekt:
  • Utrata siły hamowania
   • Pedał hamulca robi się twardy
  • Nadmierne zużycie tarczy i klocków hamulcowych
  • Hałas podczas hamowania
 • Position of caliper / pad surface

  Position of caliper / pad surface
  Objawy:
  • The brake friction faces are showing signs of uneven pad contact, not reaching across the entire width of the friction ring
   • Some corroded areas on the brake friction faces
   • Pads not making contact in this area
  Przyczyna:
  • Inferior pad quality
   • Evenness / plane parallelism not guaranteed
  • Functional axes of brake disc and caliper are out of alignment
  • Caliper is mounted off straight in relation to the brake disc / wheel hub
  • Partial loss of friction material
  Efekt:
  • Brake fade
   • Brake pedal becomes "hard"
   • Reduction of friction surface actually available
  • Partial excessive wear of brake disc and pad
  • Thermal and / or mechanical overload
  • Steering wheel wobble / shimmy
 • Uneven wear of braking surface

  Uneven wear of braking surface
  Objawy:
  • Whisteling and squeaking not only while braking
  Przyczyna:
  • Components of the brake caliper inter alia, piston, sealing elements, pins are not checked for wear and / or damage as recommended in the manual
  • Piston and guide pins are sluggisch or operate uneven; piston cannot be resetted completely
  Efekt:
  • Less braking effect
  • Uneven and increased wear
  • Uneven thermal overload of the brake disc because of bad sliding of pins
  • Uneven pressure on the braking surface may lead to a demolished hub because of axial force